сряда, октомври 21, 2009

Учреден е клуб "24-ти май"

“Клуб за приятелство и сътрудничество 24 Май” е името на новоучредената неправителствена организация на албански граждани, които са завършили са завършили висшето си образование в България. Според учредителите, името е символ на тяхната съпричастност и дълбоко уважение към традициите и богатството на българската просвета и култура. Организацията получи своята съдебна регистрация на 24.09.2009 г. и на 17.10.2009 г. беше проведено Първото Общо събрание в Тирана.
Членовете на Клуба са млади специалисти от различни области като по-голямата част от тях вече са се реализирали професионално в Албания, България, други страни от ЕС, , а по-далечни краища на Света.
Целите и задачите на организация са тясно свързани с укрепването на приятелските отношения между България и Албания, както и с това да даде своя принос за утвърждаването на авторитета на България в голямото европейско семейство.В бъдеще те ще разчитат на съветите, мненията и морална подкрепа на всички българи, които имат отношение и позиция към настоящето и бъдещето на българите в Албания.