петък, януари 18, 2013

Премиера на книгата "Непознатата Гóра"


Премиерата на книгата "Непознатата Гóра"
от Веселка Тончева
(Импресарско-издателска къща "Род", 320 стр., С., 2012)
ще се състои на 24 януари (четвъртък) 2012, 19 ч.,
Централен дом на архитекта - ул. Кракра №12
Книгата ще представят доц. д-р Петко Христов и доц. д-р Наталия Рашкова
(Институт за етнология и фолклористистика с Етнографски музей - БАН)
Ще бъде прожектиран  и от етнографски филм "Сватба в с. Шищавец" (Гора, Албания), реж. Екатерина Минкова


неделя, януари 06, 2013

„Непознатата Гора” - новата книга на Веселка Тончева

В България Гора и гораните са почти непознати. Областта е разположена между планините Шар, Кораб и Коритник, на териториите на днешните държави Косово (19 селища), Албания (9 селища) и Македония (2 селища).

Книгата „Непознатата Гора” (РИК "Род", 320 с.) се състои от две части.

В теоретичната първа част е направен обзор на историята на областта: От първите споменавания на името ѝ в документални източници от Средновековието, през подялбата на територията ѝ през 1925 г. между Кралство на сърби, хървати и словенци и Албания, до наши дни, когато по-голямата част от горанските села са включени в най-новата европейска държава – Република Косово (2008 г.). Представена е и гледната точка на самите горани за собствения им произход и история, за миграциите на тяхната общност, за стария и новия поминък – овчарството, гурбетите, печалбарството, в т.ч. сладкарството, и др.