четвъртък, май 27, 2010

Проф. д-р РОМЕО ЕФТИМИ: Българите в Албания се регистрират като... "Македонци"!

Славяните в Албания населяват три групи от села, говорят стар български език...

Автор и снимки: Петър Стефанов
Източник: списание „География ‘21

"Ромео Ефтими е роден в с. Бобощица край гр. Корча, Албания. През 1963 г. се дипломира във ВМГИ (сега Минно-геоложки университет), София като инженер-геолог и хидрогеолог, след което работи на различни обекти в Албания. През 1978 г. специализира в Италия, а през 1987 г. в Австрия по прилагане на естествени и изкуствени изотопни трасери (индикатори) в хидрогеологията. През 1983 г. защитава докторска дисертация на тема „Филтрационните свойства на чакълестите водни хоризонти на Западна Албания“. От 1996 г. е професор. Бил е дългогодишен ръководител на научния отдел на Албанската хидрогеоложка служба и главен хидрогеолог на службата. Има около 70 научни публикации, от които 30 в чужбина. Главен автор е на „Хидрогеоложка карта на Албания, М 1:200 000“, публикувана през 1985. 

...Известно е, че в Албания, макар малка и сравнително еднородна държава, живеят и етнически малцинства. Къде има български общности, с какво се отличава техният бит и какво е отношението на албанците към тях?


четвъртък, май 20, 2010

Българи от 19 села в Албания отправят молба до царица Йоанна да се застъпи пред италианските власти за разрешаване на употребата на българския език в техните училища и църквиМОЛБА

от българи,

жители на села и градове, откъснати през 1912 г. от майка България

август 1939 г.

Ваше Величество, 

Черни дълги години делят поробените села и градове, откъснати чрез несправедливите тежки договори от майка България и придадени към страни, чиито нрави, характери, обичаи и разбирания в някои случаи /Ромъния, Гърция и др./ мъчно съвпадат с благородната душа на българина. Живяхме под гнета на бившата албанска управа, чиито тормози мъчеха нас   поробените сирачета да забравим светостта на своя рожден произход, да приклоним ниско главите си и забрави историята на минали.светли за нас времена, когато гордо и открито носехме името българи.

Учредена е фондация, която ще подпомага строежа на българското училище в Тирана

Източник: Враца Нюз

Фондация „Земляци”, която се поставя за цел набирането на средства за построяването на българско средно училище в столицата на Албания - Тирана, бе учредена в гр. Мездра. Родолюбивата инициатива е на тамошното дружество „Просперитет Голо Бърдо” с председател Хаджи Пируши и датира отпреди повече от десетилетие. Идеята е етническите наши сънародници, които живеят в „страната на орлите” (според официални данни те са между 8 и 10 хил. души, а по неофициални - над 100 хил.) да имат къде да учат майчиния си език, като по този начин съхранят своята национална и културна идентичност.