неделя, юли 22, 2012

Поредна етноложко - фолклорна експедиция в Голо Бърдо

С голям успех завърши поредната българска ентноложко - фолклористична експедиция в Голо Бърдо - Албания. За  10 дни  доц. д-р Веселка Тончева  от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН и спелеолозите Ж.Влайков и А.Жалов посетиха селата Голямо Острени, Малко Острени, Радоеща, Тучепи, Ладомерица, Пасинки, Лешничани, Койовец, Стеблево, Требище, Оржаново, Гиноец, Кленье и Себище. Акцента на експедицията беше събирането на песенен фолклор, но в рамките й бяха направени и записи отразяващи за жизнения цикъл (Сватба – Погребение), календарна обредност. Бяха направени 89 аудиозаписа както и съществена фото и видео документация. Като резултат корпусът от български песенен фолклор от  Голо Бърдо надхвърли 250 нотирани текста,  които с положителност ще намерят място в 3-тия том от поредицата от книги „Българите от Голо Бърдо – Албания”. Проектът се финансира от Фонд за научни изследвания при Министерството на образованието, младежта и науката, а в конкретния случай бе подпомогнат и от ВМРО.  Фотоси отразяващи събитието ! Повече за проекта и дейността по него можете да намерите тук!