четвъртък, декември 28, 2006

Рапорт на иконом Търпо Поповски и Павел ХристовРапорт на иконом Търпо Поповски и Павел Христов
- до генералния консул вгьв Валона Тодор Павлов за
предстоящите им пътувания до Шкодра и Дебърско

Дурацо, 25 декември 1913 г.
Господин Консулех,
Във Валона говорехме, че след завръщанието ни в Дурацо е рисковано. По-добре било да заминем за Шкодра. След като се завърнахме в Дурацо, Есад паша ни извика следующий ден и ни предложи да заминем за Елбасан или Поградец, но, от друга страна, Хасан бей ни каза да стоим в Дурацо. При това противоречие ние на­мерихме за добре да стоим известно време, докато се разберат окончателно Хасан бей с Есад паша, и едва преди 5-6 дена ни съобщиха, че сме свободни да се движим из цяла Албания с нуждните препоръчителни писма и жандарми.
Ние решихме, до завръщането на Хасан бей свещеник Ик. К. Поповски да замине за Шкодра, а П. Христов за Дебърско -Голо-Бърдо и Малесия. Бързаме да се ревизира Дебърско, защото ни съобщават, че сърбите силна агитация са водили в тоя затънтен край, където остават около 15-20 села бъл­гарски, толкоз повече че се съгласи и властта да ни улесни в пътуването.
След завръщането ни от обиколката решикме да се срещ-кем в Елбасан, от където ще Ви рапортираме за извършеното след това ще продължим обиколката към Поградец, Корча и Билища..

И[коном] Т. Поповски и П. Христов
Вярно,
за Секретар Р. Петров
та' Ф- 176 к, оп. 1, а. е. 29, л. 16. Препис. Ръкопис.

Няма коментари:

Публикуване на коментар