събота, март 31, 2007

на 70-годишния Марем Тола от с. Големо Острени - Голо Бърдо-"Хората от Голо Бърдо са население с български произход"


"Хората от Голо Бърдо са население с български произход, която истина я показват историята, езикът, фолклорът, имената на хората и местностите, които ползваме и днес!"

Из писмото на 70-годишния Марем Тола от с. Големо Острени - Голо Бърдо, бивш учител, до Горан Благоев, септември 1997 г.
Личен архив на автора, публикува се за първи път

http://www.omda.bg/BULG/news/Makedonia/Bulgarski%20vlasti.htm

Няма коментари:

Публикуване на коментар