събота, март 31, 2007

Българи от Албания

В днешно време българите в Албания са групирани главно в следните райони:
Голо Бърдо/ Дебърско (Пешкапийско - "Голо Бърдо" и "Поле")/ - главно българомохамедани, Преспа /около езерото, Корчанско и Костурско/ - главно християни и "Гора"/ на границата с Косово и Македония/ - българомохамедани.
Във вътрешността на Албания броя на българите е голям но никой не може да каже колко са точно/вътрешна миграция-Берат, Тирана, Драч, Елбасан, Шкодра и др. градове/.
Българите в Албания са над 100 000 д. 2/3 българомохамедани и 1/3 християни.


Тези данни са на база оценки на различни учени,местни българи и организации.
Сали Бериша пръв от албанските политици спомена, че българите в пределите на държавата са около 150 000 д.


Много от известните личности в Албания са от български произход и в днешно време много български деца учат в нашите висши и средни училища.
Въпреки многото пропаганди /гръцка, сръбска, турска, албанска и влашка пропаганди/, заплахи и др. на които са били подложени българите там през вековете те до голяма степен са запазили своите български корени и обичаи.Регионите и населените места в които е имало българи 19 и началото на 20 век.
Информацията се базира по данни на Екзархията ,доклади на българското Консулство в Албания и др. източници/от книгата на Светлозар Елдъров "Българите в Албания"/

Голо Бърдо /Дебърско/:
Данни от Екзархията-само българи християни.

Голо Бърдо /Дебърско/:

Данни от Екзархията-само българи християни.
Населени места къщи души
Ърбеле 38 190
Деоляни 10 69
Обоки 25 125
Макеларе 32 160
Кърчища 45 245
Върбица 37 196
Мало Острене 12 69
Големо Острене 2 10
Отишани 2 14
Писанки 12 56
Тучепе 6 21
Требища 8 68
Гиновец 35 176
Кленье 40 286
Себища 45 180
Стеблево 40 224
Преспа:
Данни на екзархията /християни/
Населени места Къщи Души
Пустец 65 499
Шулин 23 375
Глъмбочани /Глъмбоч/33 319
Горна горица 33 404
Долна горица 75 67
Туменец 23 220

Други източници:
Зърновско
Ракица
Церье
Шияк
Заградец
Лайтица
Безмище
Леска
Лин /Охридско/-90 къщи
Поградец /Охридско/-20 семейства

Костурско
Данни на Екзархията:

Населени места Къщи Души
Въмбел 113 706
Връбник 95 469

Други източници:
Билища 40
Косинец
Корчанско
Данни на Екзархията:
Населени места Къщи Души
Биглища 20 106
Бобошица 250 1471
Дреново 140 678

Прогон /Прогре/
Гора-българомохамедани:
Изцяло населени с българи села.
Шишковец 200
Ново село 170
Борйе 130
Орешец 40
Църничево 60
Орчища 80
Пакиша 50
Запад 80
Очикле 40
Ороста 100


Доклад на Сребрен Поппетров / 01.05.1929г.-Тирана

Българи в Албания: християни/мохамедани
Тирана 60 60
Драч /Дурас/- 50 / 200
Берат и околия - 30 / 250
Кавая - 5 / 60
Елбасан - 20 / 100
Подградец - 20 50
Корча - 100 /100
Билища - 150 / 50
Фиери - 60
Авлона - 20 / 100
Голо бърдо -3000 / 15 000
Преспа -2500
с. Връбник /Костурско/ 700
с. Прогон - 50
с. Бобошица и Дреново - 2800
с. Лин/Стружко/ - 600
Всичко: 10115 / 17030
---------------------------------------------
27145 българи

Неговото проучване не обхваща всички места в Албания.

Доклад от Сребрен Поппетров /10.071929 г./
Българи в Албания:
-11 села в "Мала Преспа"-3550 души
-около 100 село в "Голо Бърдо" и "Поле" -12000д.
-Билишка околия-Връбник,Билища и Прогон-600д.
-"Гора" - 8500 д.
-Тирана - 200 д.
-Драч - 250 д.
-Берат и околия - 250 д.
-Кавая - 60 д.
-Елбасан - 120 д.
-Подградец - 100 д.
-Фиери и околия - 70 д.
-Авлона - 120 д.
-Шкодра - 150 д.
-Круя - 15 д.
Други - около 950 д.
---------------------------------------------
Общо: 30 885 българи
Според Агенцията за българите в чужбина днес в Албания българите са около 65 000 души. Повечето от тях изповядват мохамеданска религия, но има цели селища, където всички българи са християни.


Министър-председателят Симеон Сакскобургготски получи благодарствено писмо от български дружества в Албания
03.10.2003 г.
“От името на нашите две организации, обединяващи българи от Голо Бърдо, Гора, Преспа и други райони на Албания искаме да изразим изключителната си благодарност за разбирането и отношението, което проявихте към нашите проблеми и за разрешението през тази учебна година 28 български младежи от Албания да получат възможност да продължат обучението си в български университети”. Това пише в благодарствено писмо, което получи министър-председателят от Културното дружество “Иван Вазов” – Тирана и Дружество “Просперитет Голо Бърдо” – Тирана.


“Това несъмнено ще заздрави авторитета на българската държава сред общността ни в Албания”, пишат още нашите сънародници.


През годините, по време на преговорите за подписване на междуведомствени и междуправителствени документи, България е предлагала възможности на албански граждани с български етнически произход да се обучават в български висши училища, което стана факт едва след посещението на премиера Симеон Сакскобургготски в Албания в края на март тази година.


Тогава беше подписана междуправителствена спогодба за взаимно признаване на документите за образование и научните степени. Проведен беше разговор с представители на българската общност, по време на който от страна на сънародниците ни е поставен въпросът за увеличаване на броя на приеманите у нас студенти на места, субсидирани от държавата за учебната 2003-2004 г. и за откриването на българско средно училище в Тирана.


През 2003 г. на такива места са приети за обучение 28 студенти, от които 6 с намалена такса, 1 докторант и един специализант. В краткосрочни курсове са участвали 18 студенти. След завръщането се в Албания много от студентите са се реализирали като учители, университетски преподаватели, журналисти и т.н. Подборът на студентите направи комисия на Министерството на образованието. На конкурса за първи път се явиха 44 кандидати, доста от които от района на Мала Преспа.
Във връзка с второто искане в началото на месец октомври ще бъде наета сграда за създаване на българско средно училище в Албания и ще започне организацията на обучението на нашите съграждани там.


Агенцията за българите в чужбина ще окаже подкрепа и за създаване на Български културно-информационен център и консулска служба в гр. Елбасан.
В писмото двете организации се ангажират да повишат качеството и да подобрят организацията на изучаване на български език, литература, история и култура.
Дружествата “Иван Вазов” и “Просперитет Голо Бърдо” са легитимни представители на българската общност в Албания и Държавната агенция за българите в чужбина поддържа тесни контакти с тях. Те изпълняват посредническа роля при подбора на студентите кандидатстващи във висши училища у нас и издават документи, удостоверяващи български произход.


Дружество “Голо Бърдо” подпомага запазването на традициите, фолклора и обичаите на българското население в тази област, като организира и курсове по български език. Дейността му е насочена основно към създаване на културни и икономически връзки с България.


Дружество “Иван Вазов” работи за опазване на културата, традициите и духовната приемственост на населението на Мала Преспа, Голо Бърдо и Гора. Членовете му са представители на интелектуалния и обществен елит на българската общност в Албания.
В момента българската общност в тази страна наброява около 50 000 души. Те населяват районите на Голо Бърдо, Мала Преспа, селата Дреново, Бобошица и Връбник, както и Корчанска община.

Няма коментари:

Публикуване на коментар